KaDe LITE

KaDe LITE

Opis produktu

KaDe Light - system kontroli dostępu

Program nadzorczy KaDe LITE przeznaczony jest do współpracy ze zintegrowanymi kontrolerami typu KZ-1000 w trybie sieciowym. Praca w takim trybie znacznie zwiększa funkcjonalność systemu kontroli dostępu opartego na w/w kontrolerach, w stosunku do pracy kontrolerów w trybie autonomicznym.

Program jest bardzo prosty w instalacji i ma bardzo przyjazny interfejs graficzny. Na uwagę zasługują zwłaszcza wyświetlane na pulpicie operatora okna „Dynamicznej pomocy”, czyli podręcznej instrukcji. Po kliknięciu na dowolne pole w oknie pulpitu, wyświetlany jest opis tej pozycji oraz metoda definiowania lub konfiguracji danego elementu systemu.

Program nadzorczy KaDe LITE przeznaczony jest do małych i średnich systemów kontroli dostępu.

Interfejs operatora umożliwia:

• konfigurację parametrów fizycznych elementów systemu
• definiowanie elementów logicznych
• monitorowanie stanu systemu „on-line” poprzez system graficznych map obiektów i komunikatów
• wyświetlanie zdjęć użytkownika po użyciu karty
• integracja z systemem CCTV poprzez wbudowaną w PC kartę przechwytującą wideo lub zewnętrzny DVR/IP, kamery przypisane do kontrolowanych przejść lub czujek
• generowanie filtrowanych raportów zdarzeń i zapis w formacie *.xls.

Program KaDe LITE oferuje również szereg funkcji, które umożliwiają spełnienie nietypowych wymagań stawianych przez administratora systemu, jak:
• dostęp po użyciu 2, 3 lub 4 kart
• pierwsze otwarcie kontrolowanego przejścia przez tzw. pierwszą kartę ze specjalnymi uprawnieniami
• dostęp po potwierdzeniu przez operatora.

Magistrale kontrolerów wykorzystujące protokół RS-485 mogą być połączone z programem nadzorczym na komputerze poprzez konwerter na RS-232 lub poprzez konwerter TCP/IP. Program może obsłużyć do 10 magistral, z których każda może zawierać 32 kontrolery.

Pojemność systemu w zakresie użytkowników kart uzależniona jest do modelu kontrolera. W przypadku kontrolera KZ-1000 wynosi ona 3000 kart.

Specyfikacja

System operacyjny PC Windows 2000/2003/XP/Vista/7
Baza danych Microsoft Access
Monitoring „on-line” tak
Elektroniczne mapy tak
Wyświetlanie zdjęć użytkowników tak
Integracja z CCTV tak
Funkcje związane z dostępem
Tryb identyfikacji użytkownika Karta lub Karta + PIN
Anti-passback lokalny tak
„Pierwsza karta otwierająca” tak
Dostęp po potwierdzeniu przez operatora tak
Dostęp po użyciu wielu kart (od 1 do 4) tak
Odryglowanie zgodnie z terminarzem dopiero po odczycie karty tak
Funkcje alarmowe
Kod dyskretnego alarmu tak
Kasowanie alarmu automatyczne lub przez operatora
Import danych użytkowników z pliku tak
Kontrolery KZ-1000
Pojemność pamięci kontrolera
Pamięć kart 3000
Pamięć zdarzeń 8200
Komunikacja z magistralami
Konwerter TCP/IP poprzez sieć Ethernet
Konwerter RS-232/RS-485 poprzez porty COM
Czytniki i karty
Format obsługiwanych kart zgodny z formatem 26 bit Wiegand
Typ obsługiwanych kart ISO UNIQUE (125 kHz)
Parametry dotyczące dostępu
Liczba poziomów dostępu 42
Liczba terminarzy 20
Liczba dni świątecznych 32
Tryb identyfikacji użytkownika Karta lub Karta + PIN
Raporty filtrowane, zapis w formacie xls

 

Kontrolery

kontroler dostępu kz-1000

Kontroler zintegrowany typu KZ-1000 przeznaczony jest do pracy w systemach kontroli dostępu. Jest to kontroler jednego przejścia. Przejście to może być kontrolowane jedno- lub dwustronnie. Aby zrealizować kontrolę dwustronną należy dołączyć do portu kontrolera drugi czytnik.

Kontroler KZ-1000 może pracować w trybie autonomicznym (programowanie z klawiatury) lub sieciowym pod programem nadzorczym KaDe LITE na PC.

Urządzenie integruje w sobie następujące elementy:

– moduł kontrolera 1 przejścia
– czytnik kart zbliżeniowych w standardzie 125 kHz ISO UNIQUE
– klawiaturę do wprowadzania kodu PIN oraz przycisk dzwonkowy
– sygnalizator optyczny (diody LED) i akustyczny (buzzer)
– czujnik antysabotażowy

Moduł kontrolera zawiera:


– zaciski do podłączenia zasilania (+12V, 110 mA)
– port komunikacyjny typu RS-232 do bezpośredniego połączenia z programem nadzorczym na komputerze
– port komunikacyjny typu RS-485 do podłączenia do magistrali komunikacyjnej
– port drugiego czytnika do kontroli dwustronnej (format Wiegand)
– wejście linii dozorowej do podłączenia czujnika stanu drzwi
– wejście linii dozorowej do podłączenia przycisku wyjścia
– wyjście przekaźnikowe do sterowania zamkiem elektrycznym
– wyjście przekaźnikowe do sterowania sygnalizatorem alarmowym
– zestaw mostków do ustawiania trybu komunikacji

Wszystkie w/w elementy zamontowane są w estetycznej obudowie. Kontroler KZ-1000 przeznaczony jest do instalacji wewnątrz pomieszczeń. Jeżeli chcemy zrealizować kontrolę z wejściem z otoczenia zewnętrznego należy do kontrolera podłączyć czytnik w wykonaniu zewnętrznym (np. C-10).

Specyfikacja

Pamięć kart 3000 (1500 w trybie autonomicznym)
Pamięć zdarzeń 8200 (kasowanie najstarszych po zapełnieniu bufora)
Zasilanie od 9 do 15 VDC
Maks. pobór prądu 110 mA
Odporność na przepięcia statyczne do 15kV
Podtrzymanie danych w pamięci Do 10 lat (przy wyłączonym zasilaniu)
Warunki otoczenia Tylko do instalacji wewnątrz pomieszczeń
Temperatura pracy 2°C – 55°C
Wilgotność względna 0% – 95%
Wymiary 150 (wys.) x 88 (szwer.) x 25 (gł.) mm
Porty komunikacyjne RS-232, RS-485
Czytnik zintegrowany w urządzeniu Na karty UNIQUE, zasięg 5 – 15 cm
Czytnik dodatkowy Zgodny z formatem 26 bit Wiegand
Format odczytywanych kart ISO UNIQUE (125 kHz)
Format kodów klawiatury czytnika zew. 4-bitowy, bez buforowania
Wejścia linii dozorowych 2
Wyjścia sterujące 2, przekaźnikowe DC 12V 3A
Liczba poziomów dostępu 42
Liczba terminarzy 20
Liczba dni świątecznych 32
Tryb identyfikacji Karta lub Karta + PIN
Kasowanie alarmu Automatyczne lub przez operatora

Czytnik zbliżeniowy C-10

czytnik kart kade - c 10

 

· Montaż do 60 m od kontrolera
· Zasięg odczytu do 10 cm
· Format kodowania 26 bit Wiegand
· Warunki pracy wewnętrzne/zewnętrzne
· 2- kolorowe diody LED
· Wbudowany sygnalizator akustyczny
· Dostępna wersja z klawiaturą

Specyfikacja

Zasięg odczytu
do 10 cm
Zasilanie
od 9 do 15 VDC
Maks. pobór prądu
150 mA
Odporność na przepięcia statyczne
do 15kV
Warunki otoczenia
Do instalacji wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
Temperatura pracy
-15°C +55°C
Wilgotność względna
0% – 90%
Wymiary
100 (wys) x 70 (szer) x 22 (gł) mm
Porty komunikacyjne
Wiegand – 26 bit
Format odczytywanych kart
UNIQUE (EM)
Format transmisji
Zgodne z formatem 26 bit Wiegand
Częstotliwość transmisji
125 kHz
Klawiatura kodowa
Nie
Format kodów klawiatury
Nie dotyczy

 

Czytnik zbliżeniowy C-20

c 20

Charakterystyka produktu

· Montaż do 60 m od kontrolera
· Zasięg odczytu do 10 cm
· Format kodowania 26 bit Wiegand
· Warunki pracy wewnętrzne/zewnętrzne
· 2- kolorowe diody LED
· Wbudowany sygnalizator akustyczny
· Klawiatura kodowa

Specyfikacja

Zasięg odczytu
do 10 cm
Zasilanie
od 9 do 15 VDC
Maks. pobór prądu
150 mA
Odporność na przepięcia statyczne
do 15kV
Warunki otoczenia
Do instalacji wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
Temperatura pracy
-15°C +55°C
Wilgotność względna
0% – 90%
Wymiary
115 (wys) x 75 (szer) x 22 (gł) mm
Porty komunikacyjne
Wiegand – 26 bit
Format odczytywanych kart
UNIQUE (EM)
Format transmisji
Zgodne z formatem 26 bit Wiegand
Częstotliwość transmisji
125 kHz
Klawiatura kodowa
Tak
Format kodów klawiatury
4-bitowy, bez buforowania