Kontrola dostępu i rejestracja czasu pracy

Systemy RCP i KD

DC Perfect Card pracuje z pomysłem! Tworzymy zaawansowane rozwiązania, dzięki którym: kontrola dostępu czy rejestracja czasu pracy stają się klarownymi, łatwymi w obsłudze systemami zarządzania. Nasza oferta skierowana jest do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. System BiBi pozwala na dokładną kontrolę czasu pracy i jego rozliczanie z uwzględnieniem zwolnień, urlopów, nadgodzin oraz spóźnień. Rzetelna ewidencja czasu pracy pozwala na dokładną kontrolę pracownika i skonfrontowanie jego faktycznego stanu – czy znajduje się na stanowisku, czy możne na spotkaniu biznesowym.

Główna zasada rejestracji czasu pracy polega na zapisie osób wychodzących i wchodzących z uwzględnieniem dokładniej godziny i daty. RCP (rejestracja czasu pracy) jest nowoczesnym sposobem identyfikacji osób, umożliwiającym bieżącą aktualizację, a w przyszłości również rozbudowę. Rozwiązania DC Perfect Card są niezastąpione również z punktu widzenia pracodawcy. Kontrola czasu pracy jest bowiem wymagana przez prawo (art. 104 1 § 1, art. 149 kp.), które obliguje pracodawcę do nadzoru nad pracownikami. Przepisy jednak nie określają jednoznacznie w jakiej formie ma ona być przeprowadzana.

Oferujemy: