Program

Program

Program SGwin

Pobierz wersja: 3.12. aktualizacja: 21-07-2011 wielkość: 27 759 kB

Sterowniki przystawki USB aktualizacja: 02-08-2011 wielkość: 1 109 kB

 

Harmonogramy

W programie obsługującym system kontroli strażników STRAŻNIK jest możliwość definiowania standardowych harmonogramów obchodów, określających właściwą kolejność i czas odczytywania punktów kontrolnych w trakcie obchodu. W ten sposób można zdefiniować do 255 harmonogramów dla każdej grupy rejestratorów. Każdy z nich może zawierać do 340 zdarzeń (odczytów punktów). Obchód według harmonogramu musi się rozpocząć i zakończyć odczytaniem punktu, któremu nadano status “obchodowy” dla tego harmonogramu. Można również określić czas, jaki powinien upłynąć od zakończenia poprzedniego do rozpoczęcia wybranego obchodu, oraz skorzystać z funkcji automatycznego losowania przez rejestrator harmonogramu, według którego powinien być wykonany następny obchód. 16 pierwszych  harmonogramów może być zapisanych do rejestratora, co pozwala na stosowanie obchodów według harmonogramów, również bez konieczności korzystania z komputera – rejestrator samodzielnie przeprowadzi analizę zdarzeń zapisanych w jego pamięci i wydrukuje wybrany rodzaj raportu błędów. Ponadto w przypadku wystąpienia niezgodności obchodu z ustalonym harmonogramem będzie sygnalizował błąd już w momencie odczytywania punktów kontrolnych.

Okno programu służące do zarządzania harmonogramami :

Pobierz instrukcje programu SGwin –  wielkość: 10 821 kB

Raporty

Program pozwala również na szybkie sporządzanie wielu typów bardzo użytecznych i przejrzystych raportów stosownie do potrzeb:

  • raport wszystkich zdarzeń
  • raport zdarzeń systemowych
  • raport punktów kontrolnych
  • raport dla wybranego zdarzenia
  • raport odczytów wielokrotnych
  • prezentacja graficzna zdarzeń
  • raport zmian
  • raport błędów w obchodach