Kontrola strażników

System strażnik

STRAŻNIK to jedyna naprawdę obiektywna, szybka i skuteczna metoda nadzorowania pracy osób zobowiązanych do przebywania w wyznaczonych miejscach w określonym czasie. Najczęściej używany jest jako kontrola strażników, ale także do rejestracji pracy: wartowników, dozorców, konwojentów pocztowych, kierowców, pracowników serwisu i konserwatorów, brygad patrolowych, strażników miejskich, osób wydających klucze lub wypożyczane przedmioty, itp. Ponadto system kontroli strażników “STRAŻNIK” jest wiarygodnym narzędziem pozwalającym osobom kontrolowanym udowodnić, że powierzone sobie obowiązki wykonują rzetelnie.

sg3main
Rejestrator SG3

Głównym elementem systemu jest rejestrator STRAŻNIK 2 (SG3). Jest to urządzenie należące obecnie do ścisłej światowej czołówki tego typu urządzeń. Rejestrator oprócz tego, iż cechuje się niezwykłą odpornością na praktycznie wszelkie warunki pracy (woda, wstrząsy, pył, temperatura, wilgoć, udary, zakłócenia). Jest to urządzenie, w którym zastosowano wiele nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Rejestrator SG2 jest też odporny na próby “przypadkowego” uszkodzenia lub oszukania. Cechuje go także prostota obsługi i niska cena.

Układy elektroniczne rejestratora posiadają stalową obudowę. Zewnętrzna obudowa rejestratora również jest wykonana z mocnego materiału. Rejestrator jest także wypełniony specjalnym tworzywem. To wszystko tworzy go prawie nierozbieralnym. Urządzenie to nie posiada elementów podatnych na uszkodzenia i manipulacje takich jak wyłączniki, gniazda, wyświetlacze itp.

Kontrola Strażników

Kontrola strażników może zostać przeprowadzona praktycznie w dowolnym momencie. Można szybko sprawdzić, gdzie i kiedy był użytkownik rejestratora (które zadania wykonał) lub przejrzeć wyłącznie błędy w jego pracy, tzn. – gdzie i kiedy zgodnie z założonym harmonogramem być powinien, a nie był (których spośród powierzonych mu zadań nie zrealizował prawidłowo).
Można nadać rejestratorowi dowolną nazwę i niepowtarzalny numer, co pozwala na łatwą identyfikację urządzenia i odczytanych z niego zdarzeń . Możliwe jest użytkowanie jednego rejestratora przez wiele osób.

Osoba wyposażona w rejestrator “zapisuje” faktyczny przebieg wykonywania swoich obowiązków służbowych. Rejestrator zapamiętuje zdarzenia polegające na odczytywaniu punktów kontrolnych (którym można przypisać określone znaczenie np. fakt przebywania w określonym miejscu, stwierdzenie wystąpienia jakiegoś zdarzenia, wydanie/przyjęcie konkretnego klucza lub urządzenia, itp.). Ponadto zapisywane są zdarzenia systemowe, istotne dla zapewnienia pełnej skuteczności systemu (np. wysoka lub niska temperatura, niskie napięcie akumulatora, zmiana ustawienia zegara, niepotrzebne ładowanie, itp.). Wszystkie te zapisy są w pełni obiektywne i nie można ich sfałszować ani skasować. Pamiętanych jest zawsze 4096 najświeższych zdarzeń.

program komputerowy SG2win
– Program komputerowy SG2win

SG2win współpracuje ze wszystkimi dostępnymi wersjami rejestratorów STRAŻNIK, automatycznie dostosowując się do wymagań aktualnie podłączonego rejestratora. Program ten może pracować w środowisku Windows 95/98/NT/ME/2000/XP lokalnie lub w sieci w oparciu o protokół TCP/IP. Jest to prosty w obsłudze i nowoczesny program komputerowy. Pozwala również na budowanie centralnych (globalnych) lub niezależnych systemów kontroli wykorzystujących do przekazywania danych np. internetową pocztę elektroniczną.

» System kontroli strażników – program

przystawka SG3P
– Przystawka SG3P

Rejestrator STRAŻNIK 2 może współpracować z komputerem lub bezpośrednio z drukarką z portem szeregowym RS232. Dzieje się to za pośrednictwem przystawki połączeniowej SG2P i odpowiedniego kabla połączeniowego (SG2K lub SG2D). Możliwe jest korzystanie z wszystkich podstawowych funkcji systemu bez konieczności używania komputera, niemniej jego zastosowanie pozwala w pełni wykorzystać ogromne możliwości rejestratora.

punkty kontrolne systemu kontroli strażników

– Punkty kontrolne

Do działania systemu STRAŻNIK potrzebne są oczywiście także punkty kontrolne. Ich różnorodność pozwala dobrać taki punkt według potrzeb.
» Kontrola strażników – punkty kontrolne

pokrowiec na rejestrator
– Pokrowiec na rejestrator

SGE – pokrowiec na rejestrator, wykonany z mocnej skóry. Dla zapewnienia pełnej wytrzymałości na udary mechaniczne rejestrator powinien być użytkowany w pokrowcu. Dodatkowo pokrowiec wyposażony jest w sprężysty klips umożliwiający przypinanie do pasa.

ładowarka stołowa

– Ładowarka stołowa

SGS- inteligentna i szybka ładowarka stołowa. Nadzoruje proces ładowania wewnętrznego akumulatora w rejestratorze. Zakończenie procesu ładowania jest sygnalizowane miganiem czerwonej lampki Czas pełnego ładowania akumulatora jest zależny od jego stanu i warunków zewnętrznych i wynosi od 1 do 3 h.. Rejestrator z całkowicie naładowanym, nowym akumulatorem może wykonać około 50 000 następujących po sobie odczytów punktów.

certyfikat, kompatybilność
– Badania, kompatybilność, certyfikat

System STRAŻNIK posiada Deklarację Zgodności z wymaganiami zasadniczymi dyrektyw 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC i spełnia warunki naniesienia oznakowania CE.

Badania kompatybilności elektromagnetycznej przeprowadzone w akredytowanym laboratorium (protokół z badań nr LKE/062/2004) potwierdziły, że system może być użytkowany w środowisku mieszkalnym, handlowym i uprzemysłowionym.
W przypadku rejestratora STRAŻNIK 2 poziom zakłóceń emitowanych był tak mały , że praktycznie nie było możliwości ich zmierzenia, natomiast odporność na oddziaływania zewnętrzne tak duża, że nie udało się żadnym sposobem zaburzyć jego normalnej pracy.

Producent systemu STRAŻNIK posiada certyfikowany system zarządzania jakością zgodny z normą ISO9001:2000.

Podstawowe parametry techniczne:
Ilość zdarzeń, które może zapamiętać rejestrator : – 4096 najnowszych ( pamięć nieulotna i niekasowalna)
Ilość punktów kontrolnych rejestratora : – 480 lub odczyt dowolnych (bez programowania)
Temperatura pracy rejestratora : – od – 25°C do + 75°C
Temperatura pracy punktów kontrolnych : – od – 35°C do + 80°C
Maksymalna rejestratorów w grupie : – 64 000
Raporty na bezpośrednio podłączonej drukarce : – 10 typów
Ilość możliwych harmonogramów w grupie : – 255 w tym 16 zapisywalnych
Losowanie harmonogramu dla obchodu : – TAK
Określanie czasu pomiędzy obchodami : – TAK
Automatyczna zmiana czasu na letni/zimowy : – TAK
Automatyczna korekta zegara : – TAK
Pomiar napięcia akumulatora : – TAK
Pomiar temperatury rejestratora : – TAK
Odporność na wodę, wstrząsy, pył i zakłócenia : TAK
Czas ładowania akumulatora : – 1-3h
Odczytów punktów po naładowaniu : – ok. 50 000 ( co 5s w temperaturze 20°C )
Waga rejestratora : – ok. 250g
Wymiary (dxsxw) : – 149mm x 49mm x 22mm

Cechy wyróżniające system Strażnik spośród innych podobnych rozwiązań:

 • pracę z udziałem komputera PC lub bez korzystania z niego (wydruki bezpośrednie)
 • odczytywanie zaprogramowanych punktów (jak wcześniejsze modele) lub nieograniczonej ilości dowolnych punktów – zależnie od wybranego przez użytkownika trybu pracy
 • definiowanie standardowych harmonogramów obchodów zawierających kolejność i/lub czas pomiędzy odczytami ustalonych punktów
 • definiowanie użytkowników programu i ich uprawnień
 • uzyskiwanie “raportów błędów” na komputerze lub bezpośrednio podłączonej drukarce
 • zawierających jedynie informacje o zaniedbaniach w pracy kontrolowanych pracowników
 • otrzymywanie dowolnych, przejrzystych raportów dotyczących interesujących użytkownika zdarzeń za wybrany okres
 • rejestracja przekazywania rejestratora pomiędzy użytkownikami
 • automatyczną zmianę czasu letniego na zimowy i odwrotnie, oraz automatyczną korektę wewnętrznego zegara
 • pomiar i zapis temperatury (jeżeli odbiega od standardowej) towarzyszącej rejestrowanym zdarzeniom
 • odczytywanie aktualnego poziomu naładowania (napięcia) wewnętrznego akumulatora
 • sygnalizacja: rozładowania, ładowania oraz naładowania akumulatora
 • udawanie “martwego”
 • przesyłanie drogą cyfrową (np. przez Internet) danych odczytanych z rejestratorów oraz dowolnych raportów i zestawów opisów/kodów punktów kontrolnych
 • szybkie tworzenie dowolnych wersji językowych
 • współpracę ze starszymi modelami rejestratorów w ramach jednego programu komputerowego (automatyczne rozróżnianie wersji)
 • kontrolowanie dostępu i uprawnień osób obsługujących program
 • wymianę danych (import/eksport) pomiędzy różnymi komputerowymi bazami danych oraz pracę w sieci
 • nadawanie własnych nazw (niezależnych od numerów identyfikacyjnych) rejestratorom i punktom kontrolnym
 • organizowanie rejestratorów w grupy o wspólnych obsługiwanych punktach kontrolnych, pozwalające na łatwe zarządzanie nawet bardzo rozległymi systemami kontroli w ramach globalnych struktur (np. 100 000 rejestratorów i 10 000 000 punktów kontrolnych)
 • dokonanie nawet 50 000 odczytów po jednokrotnym naładowaniu akumulatora
 • odczytanie 5632 ostatnich zdarzeń nawet po próbach mechanicznego zniszczenia rejestratora i przez kilkadziesiąt lat od chwili odłączenia akumulatora
 • pracę w dowolnie trudnych warunkach: wstrzą sy, zapylenie, udary mechaniczne, silne pola elektromagnetyczne, woda, agresywne substancje chemiczne, wysoka i niska temperatura, “niedelikatna” obsługa, wartownicy “majsterkowicze i elektronicy”, itp
Zestaw podstawowy
 • rejestrator SG3 MAIN + smycz
 • zasilacz sieciowy
 • przystawka SG3P
 • kabura SG3E
 • konwerter SRS
 • dysk SGCD z programem SGwin i instrukcja obsługi
Cena netto: 795.00 zł
Cena brutto: 977.85 zł

Punkt kontrolny SGX (uniwersalny)(przyklejany/wmurowywany/przykręcany/brelok – 19,50 zł. netto