BIBI System KD i RCP

BIBI System KD i RCP

SIECIOWY SYSTEM REJESTRACJI CZASU PRACY BIBI Z KONTROLĄ DOSTĘPU

Ogólna charakterystyka

zloty-medal-bibi-net
System bibinet jest przeznaczony do kontroli dostępu do pomieszczeń i rejestracji czasu pracy pracowników w małych, średnich i dużych firmach. Minimalny system to pojedynczy kontroler pełniący funkcję kontroli dostępu bądź rejestracji czasu pracy podłączony do pojedynczego komputera. Natomiast, dzięki możliwości dołączania urządzeń do wielu komputerów i wykorzystaniu w komunikacji internetu, maksymalne możliwości systemu RCP i KD bibinet są praktycznie nieograniczone.
Identyfikatorami w systemie są transpondery (identyfikatory) wykonane w postaci kart plastikowych lub breloczków, które wystarczy zbliżyć do czytnika w celu identyfikacji. Dzięki temu system jest niezawodny, trwały i wygodny w użyciu.

Podstawowe parametry systemu BiBi:

 • obsługa do 10 000 identyfikatorów zbliżeniowych
 • bufor o pojemności 65 000 zdarzeń w każdym kontrolerze
 • możliwość podłączenia urządzeń do wielu komputerów
 • możliwość podłączania urządzeń przez sieć komputerową i internet
 • obsługa setek kontrolowanych przejść
 • tryb pracy: off-line lub on-line
 • zasilanie: 12V DC (11..15 V DC)
 • możliwość sterowania urządzeniami zewnętrznymi (ryglami, elektromagnesami, kołowrotami itp.) poprzez wyjścia przekażnikowe (PK)
 • sygnalizowanie stanów alarmowych przez wyjścia tranzystorowe (OC)
 • praca na wielu komputerach (program sieciowy) także przez internet

Oprogramowanie

Największym atutem systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy bibinet jest jego oprogramowanie, które dostarcza użytkownikowi wiele pomocnych raportów.
W zakresie kontroli dostępu:

 • indywidualny raport kontroli dostępu dla pracownika
 • raport kontroli dostępu dla obszaru zabezpieczonego
 • raport kontroli dostępu dla strefy dostępu

Program umożliwia ponadto edycję stref dostępu, obszarów zabezpieczonych, schematów czasowych, uprawnień stałych i przepustek czasowych oraz ustawianie funkcji anti-pass-back’u.

W zakresie ewidencji czasu pracy oprogramowanie oferuje następujące raporty:

 • miesięczny raport pracownika
 • dostęp do raportów pracowniczych przez przeglądarkę internetową
 • miesięczne raporty zbiorowe (dla grupy, pionu, wydziału, całego zakładu)
 • karta czasu pracy pracownika
 • karta czasu pracy dla grupy pracowników
 • raport nieobecności pracownika
 • raport nieobecności dla grupy pracowników
 • raport frekwencji dla grupy pracowników
 • lista obecności grupy pracowników

Przykładowe raporty i formaty eksportów można zobaczyć w specjalnym opracowaniu ( Rejestracja Czasu Pracy – Raporty w systemie BiBi ) lub wykonać instalację DEMO oprogramowania aby zapoznać się z jego interfejsem i możliwościami.

Program umożliwia także edycję kalendarzy, regulaminów pracy, harmonogramów, nieobecności i usprawiedliwień.
Oferuje rozbudowane funkcje pomocy, także przez internet za pomocą programu TeamViewer.

W wyniku instalacji oprogramowania powstaje szereg programów pozwalających zarządzać systemem .Można je podzielić na programy użytkowe i narzędziowe.

Programy użytkowe:

 • bibi – program do konfiguracji systemu i tworzenia raportów kontroli dostępu i ewidencji czasu pracy
 • bibi fakty – program raportujący w czasie rzeczywistym zdarzenia występujące w systemie bibinet
 • bibiSzef – aplikacja pokazująca aktualny stan osobowy (obecni, nieobecni)
 • bibiBramka – program dla służb ochrony pozwalający sprawdzać kto przechodzi przez kontrolowane przejście, pokazujący zdjęcie osoby przechodzącej przez wybrane przejście
 • bibiLicznik – pokazujący on-line liczbę osób przebywających w wybranej strefie (np. strefie zagrożonej skażeniem)

Programy narzędziowe:

 • bibi archiwer – program do zamykania byłych okresów rozliczeniowych
 • bibi klient – program do konfiguracji terminala sieci bibinet
 • bibi komp – program ułatwiający dodawanie kolejnych komputerów do sieci bibinet
 • bibi export – program do eksportu danych do innych aplikacji
 • bibi import – program do importu bazy danych pracowników z innych aplikacji
 • bibi klucz – program do konfiguracji kluczy USB szyfrujących dane bibiHAK
 • bibi serwer – program do konfiguracji węzła sieci bibinet
 • bibi setup – program do zakładania bazy danych

Współpraca systemu z innymi aplikacjami

System umożliwia przekazywanie zebranych danych do innych aplikacji płacowo-kadrowych na kilka sposobów:

 • eksport gotowych raportów do plików tekstowych csv
 • automatyczny eksport samych rejestracji do pliku tekstowego przy pomocy specjalnego programu biExport
 • poprzez wykorzystanie funkcji biblioteki bibi.dll, której opis udostępniany jest twórcom oprogramowania nieodpłatnie przez firmę MicroMade

Większość aplikacji kadrowych zawierających moduł liczenia czasu pracy wyposażona jest w mechanizm importu pliku rejestracji zdarzeń (sposób drugi).

Wersja demo oprogramowania BiBi.net, aktualizacje programu oraz pliki instrukcji obsługi i przykładowych raportów znajdują się w zakładce pliki.

Wymagania sprzętowe

Parametry komputera do instalacji oprogramowania SYSTEMU BIBI

Do pracy w sieci bibinet zalecany jest następujący komputer o parametrach nie gorszych niż:

 • minimum 4 GB pamięci RAM
 • HDD – 100 MB wolnego miejsca
 • Port USB 1.1
 • Karta sieciowa Ethernet
 • Zainstalowany protokół TCP/IP
 • Udostępnione do komunikacji porty: 0xb1b0, 0xb1b1 i 0xb1b2 (dziesiętnie: 45488, 45489 i 45490)
 • Stały numer IP lub numer otrzymywany z serwera DNS
 • System Windows XP Prof. (nie zalecany), Windows Vista Business (nie zalecany), Windows 7/8/10, Windows Server 2003 (nie zalecany)/2008/2012/2016.

Uwaga!
Program NIE pracuje pod systemem Windows 98, Windows 2000, Windows 2000 Server i starszymi wersjami Windows oraz systemami linii Windows Home.
Węzeł systemu bibinet i podłączone do niego terminale muszą pracować:

 • w jednej domenie lub
 • w grupie roboczej.

Nie można mieszać tych dwóch sposobów identyfikacji w ramach jednego węzła systemu bibinet.
Dodatkowo terminale i serwer powinny być w tym samym segmencie sieci. W przypadku różnych segmentów potrzebna jest konfiguracja routera uwzględniająca obsługę RPC, co jest dosyć skomplikowane (dlatego niezalecane).